Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4601 – KarstadtQuelle/MyTravel) Text s významem pro EHP