Pisno vprašanje E-5528/08 vlaga Georgios Papastamkos (PPE-DE) za Komisijo. Carinske ovire za breskov kompot na trgih tretjih držav