Mnenje Evropskega odbora regij – Digitalizacija zdravstva