Kirjalik küsimus E-5475/09, mille on esitanud Kathleen Van Brempt (S&D) komisjonile. Jäätmete raamdirektiivi hukatuslikud kõrvalmõjud, mis ahvatlevad jäätmeid põletama