Uredba Komisije (ES) št. 956/2007 z dne 10. avgusta 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave