Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 265, 12 sierpień 2004