Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 265, 2004. augusztus 12