Euroopan unionin virallinen lehti, L 265, 12. elokuuta 2004