Úřední věstník Evropské unie, L 265, 12. srpen 2004