Pisno vprašanje E-6611/07 vlaga Georgios Papastamkos (PPE-DE) za Komisijo. Uveljavljanje evropskih pravil o konkurenci v zvezi z industrijo oglaševanja na internetu