Sag C-89/92: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 14. januar 1992 af Bundesfinanzhof i sagen THK Europe GmbH mod Oberfinanzdirektion München