Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS))