Lohiniva proti Komisiji TITJUR Sklep predsednika prvega senata Sodišča za uslužbence z dne 19. julija 2007. # Risto Lohiniva proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Izbris. # Zadeva F-98/06.