Zadeva C-118/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. novembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Finski (Neizpolnitev obveznosti države — Člen 307, drugi odstavek, ES — Nesprejetje ustreznih ukrepov za odpravo nezdružljivosti med dvostranskimi sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami pred pristopom države članice k Evropski uniji, in Pogodbo ES — Dvostranski sporazumi o naložbah, ki jih je Republika Finska sklenila z Rusko federacijo, Republiko Belorusijo, Ljudsko republiko Kitajsko, Malezijo, Demokratično socialistično republiko Šrilanko in Republiko Uzbekistan)