Pisno vprašanje E-4198/08 vlaga Rebecca Harms (Verts/ALE) za Komisijo. Incident v francoski jedrski elektrarni Tricastin