Timmermans Transport in Hoogenboom Production Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. januarja 2004. # Timmermans Transport & Logistics BV proti Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal in Hoogenboom Production Ltd proti Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Gerechtshof te Amsterdam - Nizozemska. # Združeni zadevi C-133/02 in C-134/02. TITJUR