Uredba Sveta (EGS) št. 1300/78 z dne 6. junija 1978 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1703/72 o določitvi med drugim pravil glede financiranja izdatkov za izvajanje Konvencije o pomoči v hrani iz leta 1971 s strani Skupnosti