Popravek razpisov za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTD v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve: „Oblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora“(Uradni list Evropske unije C 315 z dne 17. decembra 2002 in popravek v C 227 z dne 23. septembra 2003)