Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 7. aprila 2016 Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 7. aprila 2016.#Kazenski postopek zoper Chiaro Baldo.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bergamo.#Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Enaka vprašanja za predhodno odločanje – Člena 49 PDEU in 56 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Igre na srečo – Nacionalna ureditev – Preureditev sistema koncesij s časovno uskladitvijo zapadlosti – Nov javni razpis – Koncesije, podeljene za krajše obdobje od obdobja prej podeljenih koncesij – Neodplačen prenos uporabe materialne in nematerialne lastnine, ki tvori mrežo za upravljanje in pobiranje stav – Omejitev – Nujni razlogi v splošnem interesu – Sorazmernost.#Zadeva C-467/14.