Pisno vprašanje E-2503/07 vlaga David Hammerstein (Verts/ALE) za Komisijo. Vpliv visokonapetostne napeljave v mestu Mojácar v provinci Almería