Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5425 – Doprastav/Českomoravský beton/TBG Doprastav) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP