Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 108, 14 ta' April 2012