Zadeva C-492/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Taranto (Italija) 30. novembra 2009 – Soc Agricola Esposito srl proti Agenzia Entrate – Ufficio Taranto 2