Mål T-216/19: Talan väckt den 8 april 2019 — Glatfelter Steinfurt mot kommissionen