Pisno vprašanje E-6572/08 vlaga Mario Borghezio (UEN) za Svet. Piratstvo