Pisno vprašanje E-4454/07 vlaga Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) za Komisijo. Finančna sredstva Komisije