Sklep št. 579 z dne 2. julija 2009 o sprožitvi postopka izdaje dovoljenja za iskanje in raziskovanje nafte ter zemeljskega plina – podzemnih naravnih virov v skladu s točko 3 člena 2(1), Zakona o podzemnih naravnih virih na območju 1-11 Vranino v regiji Dobrič in o objavi razpisa za izdajo dovoljenja