Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Warner - 2. junija 1976.