Pisno vprašanje E-1558/04 Christopherja Huhneja (ALDE) za Komisijo. Neposredne tuje naložbe