Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja ENIAC (KOM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS))