Mål T-372/16: Tribunalens dom av den 11 maj 2017 – Bammer mot EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket MÄNNERSPIELPLATZ — Absolut registeringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 52.1 a och artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)