Zadeva T-372/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – Bammer/EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) (Znamka Evropske Unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije MÄNNERSPIELPLATZ — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 52(1)(a) in člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)