Vec T-372/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 – Bammer/EUIPO –mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) („Ochranná známka Európskej únie — Zrušovacie konanie — Slovná ochranná známka Európskej únie MÄNNERSPLIELPLATZ — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)