Kawża T-372/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Mejju 2017 – Bammer vs EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali MÄNNERSPIELPLATZ — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 52(1)(a) u Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)