Lieta T-372/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. maija spriedums – Bammer/EUIPO – mydays (“MÄNNERSPIELPLATZ”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MÄNNERSPIELPLATZ” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts