Byla T-372/16: 2017 m. gegužės 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bammer/EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas MÄNNERSPIELPLATZ — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnio 1 dalies c punktas)