Predmet T-372/16: Presuda Općeg suda od 11. svibnja 2017. – Bammer protiv EUIPO-a – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) („Žig Europske unije — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije MÄNNERSPIELPLATZ — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 52. stavak 1. točka (a) i članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)