2009/180/ES: Odločba Komisije z dne 11. marca 2009 o omejeni objavi sklicevanja na standard EN 12312-9:2005 Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet v skladu z Direktivo 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1551) (Besedilo velja za EGP)