Mnenje Sveta z dne 4. marca 2008 o posodobljeni različici programa Danske za konvergenco, 2007–2010