Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 263, 28 ta' Settembru 2012