Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 263, 2012. gada 28. septembris