Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 144, 2005. június 14