Pisno vprašanje E-7107/08 vlaga Roberta Angelilli (UEN) za Komisijo. Možnost finančne podpore za Gruppo Sistemica v sektorju informacijskih tehnologij