Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 211, 2004. gada 12. jūnijs