Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 211, 2004. június 12