Euroopan unionin virallinen lehti, L 211, 12. kesäkuuta 2004