Pisno vprašanje E-3001/05 vlaga Mary McDonald (GUE/NGL) za Komisijo. Subvencije, denarna podpora za proizvajalce pohištva v Litvi