Uredba Komisije (EGS) št. 1722/93 z dne 30. junija 1993 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o proizvodnih nadomestilih v sektorju žit