Sklep Političnega in varnostnega odbora EUBAM Rafah/1/2008 z dne 11. novembra 2008 o imenovanju vodje misije pomoči za mejni prehod Rafa, EUBAM Rafah