Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M. 4385 — HSBC/Lamda/Olympia Village) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.